Tavallisten ihmisten kuntosali

Rekisteriseloste

1.Rekisterin pitäjä
Vocatum Oy
2246753-3
Lehtorouskuntie 10, 90650 Oulu

2.Rekisterin pitäjän yhteystiedot
Vocatum Oy
Jukka-Pekka Kolmonen
etunimi.sukunimi@vocatum.fi
p. 075 328 5524

3.Rekisterin nimi
Vocatum Oy:n jäsenrekisteri

4.Rekisterin käyttötarkoitus
Vocatum Oy:n jäsenrekisteri ylläpidetään seuraaviin tarkoituksiin:
– asiakassuhteiden hoitaminen
– laskutusasiat
– asiakaskyselyt ja toiminnan kehittäminen
– asiakaskäyntien seuranta
– markkinointi
– tilastolliset tarkoitukset

5.Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot
Koko nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköposti sekä osoite

Rekisteriin kerätään kehonkoostumusmittauksesta saatavat tulokset sekä harjoittelun ohjelmointiin vaikuttavat tiedot, kuten kuntotestin tulokset ja mahdollisia terveystietoja. Terveystietojen kirjaamisesta kysytään erikseen kirjallinen lupa ja luvan antaminen on täysin vapaaehtoista. Harjoittelusta mywellness-järjestelmän avulla kerätään harjoitteludata, joka tallentuu mywellness-järjestelmään.

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tietolähteenä käytetään ainoastaan henkilön itsensä antamia tietoja.

7.Tietojen luovutus
Vocatum luovuttaa tietoja ainoastaan järjestelmä yhteistyökumppaneilleen. Yhteistyökumppanit eivät käytä Vocatumin jäsenreksiteriä muutoin, kuin Vocatumin tarvitsemia palveluita varten eivätkä jaa tietoja koskaan eteenpäin. Tietojen säilytys tapahtuu aina EU-maiden sisäpuolella.

8.Rekisterin suojaaminen
Vocatum Oy vastaa paperisten jäsensopimusten säilytyksestä lukittujen ovien takana. Palvelimilla säilytettävä tieto suojataan salasanoilla ja riittävällä teknisellä suojauksella.

9.Tietojen luovutus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähdä hänestä tallennetut tiedot.
Pyyntö tehdään kirjallisesti ja henkilökohtaisesti. Tiedot toimitetaan henkilölle mahdollisuuksien mukaan ilman tarpeetonta viivyttelyä.

Ajankohtaista

https://www.youtube.com/watch?v=61-67Nym7KM&rel=0 Vocatumilla on ollut perinteenä jo vuodesta 2010 lähtien valita vuoden jäsen. Kriteereinä on aktiivinen harjoittelu kuntosalilla, hyvän ilmapiirin luominen...

Lue lisää »Katso kaikki

AAA Korkein luotto luokitus